تبلیغات
منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - منابع كاردانی به كارشناسی تولیدات گیاهی
1 تنها منابع مشخص شده با علامت * در لیست ارسال ما وجود دارد و باقی كتاب هایی هستند كه باید از كتاب فروشی ها تهیه شوند
-گیاه شناسی:جزوه گیاهشناسی 1دکتر ناظری دانشگاه تهران *جزوه گیاهشناسی 2 ناظری دانشگاه تهران* تست گیاهشناسی صداقت حورانتشارات دیباگران-

2- شیمی: جزوه شیمی عمومی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3-زراعت: کتاب اصول و مبانی زراعت دکتر خواجه پور- جزوه خلاصه مباحث زراعت غلات،گیاهان صنعتی، علوفه ، دیمکاری**- تست دیباگران

4-باغبانی:ک جزوه اصول باغبانی دكتر نادری تهران*- جزوه گل کاری  صالخی شیراز * -جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران*-  جزوه میوه كاری ارشادی همدان*- تست دیباگران

5- آب و خاک:جزوه آبیاری عمومی دكتر سهرابی دانشگاه تهران*-جزوه خاک شناسی عمومی  میرخسینی دانشگاه تهران*-تست خاک دیباگران

6-گیاهپزشکی:جزوه حشره شناسی دانشگاه تهران*- جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر رسولی دانشگاه تهران* -جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر  احمد زاده دانشگاه تهران*- جزوه افات مهم گیاهان زراعی دانشگاه چمران اهواز-* جزوه افات درختان میوه دانشگاه چمران اهواز *- جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز*-جزوه بیماری های گیاهان زراعی دانشگاه تهران*

7-ماشین های کشاورزی:جزوه ماشین های كشاورزی دكتر جعفری*- تست ماشین های كشاورزی دیباگران

در صورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

قیمت جزوات وهزینه پست60000 تومانتاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : مرتضی ملازاده | نظرات