تبلیغات
منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - منابع کنکور ارشد جنگلداری

تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند

جنگلشناسی

کتاب جنگلشناسی دکتری مروی مهاجر

اکولوژی

جزوه دکتر پوربابایی* -جزوه دکتر صاقاب طالبی*- جزوه دکتر رحمانی*

جنگلداری

جزوه 1 دکتر نمیرانیان*-جزوه 2 دکتر نمیرانیان*- جزوه دکتر فقهی*

آمار و اندازه گیری

کتاب اماربرداری دکتر زبیری- کتاب امار برداری دکتر نمیرانیان

بهره برداری و حمل و نقل

جزوه بهره برداری و حمل و نقل دکتر سبحانی*-جزوه بهره برداری و حمل و نقل دکتر لطیفیان*- جزوه حمل و نقل دکتر نقدی*

اقتصاد جنگل

کتاب دکتر ارسطو سعید- جزوه دکتر عمادیان*- جزوه دکتر حشمت الواعظیین*

قوانین جنگل

کتاب دکتر مشاخی

منابع معرفی شده مرتضی تاری پناه رتبه 5 کارشناسی ارشد سال 1388

قیمت جزوات + هزینه پست 60000 تومان

دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه  منابع طبیعی - جنگلداری+ هزینه پست 6000 تومان

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

 تاریخ : پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390 | 06:00 ب.ظ | نویسنده : مرتضی ملازاده | نظرات

  • تپل خان
  • انجمن لپ تاپ
  • کارت شارژ همراه اول