تبلیغات
منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - منابع كنكور كارشناسی ارشد علوم و تكنولوژی بذر

جدیدترین منابع برای كنكور ارشد علوم و تكنولوژی بذر

زراعت

1- كتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

2- جلد 1،2 و 3(غلات ، صنعتی، علوفه)  مرجع جامع گیاهان زراعی ملازاده انتشارات آموزش و ترویج كشاورزی

3- تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران

۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی  

كتاب فیزیولوژی گیاهی افراسیاب رهنما انتشارات پوران پژوهش
كتاب فیریولوژی گیاهان زراعی محمدی و حسن حیدری انتشارات دیباگران

۳- اکولوژی

كتاب اكولوژی  اردكانی انتشارات دیباگران

اگرو اکولوژی – نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی و رضوانی

تست اكولوژی انتشارات دیباگران

بیوشیمی

تست و مطلب بیوشیمی انتشارات پوران پژوهش

تست بیوشیمی انتشارات دیباگران

كنترل و گواهی بذر :

جزوه كنترل و گواهی بذرشریف زاده دانشگاه تهران
كتاب تكنولوژی بذر افشین سلطانی و كامكار انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
بخش هایی از كتاب فیزیولوژی بذر رضا توكل افشاری و علی عباسی سوركی انتشارات دانشگاه تهرانتاریخ : سه شنبه 12 دی 1391 | 09:35 ق.ظ | نویسنده : مرتضی ملازاده | نظرات

  • تپل خان
  • انجمن لپ تاپ
  • کارت شارژ همراه اول